Umeås äldsta tryckeri

Original är Umeås mest centrala tryckeri. Det har vi varit sedan 1908. I över 100 år har vi försett Umeå med olika slags trycksaker, från tidskrifter och böcker till affischer, reklamtryck och visitkort. Det kommer vi att fortsätta med!

checkboxPålitlig

Vi levererar kvalitativa produkter till ett rimligt pris. Dessutom har vi en effektiv produktionslinje, med hög kompetens.

checkboxHållbar

Vi är en hållbar aktör med en medvetenhet kring vår miljöpåverkan och ett ständigt arbete för att minimera den.

checkboxKreativ

Vi verkar för att hålla en kreativ nivå i all produktion. Slutprodukten håller hög nivå och vi är inte rädda att lösa problem.

Copyright © 2019 - Original i Umeå AB. All rights reserved.